Prekybos taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra Prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) tarp UAB “Rolveta“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kartu vadinamos šalimis, nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą zooexpress.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su Prekybos taisyklėmis ir jas patvirtinti.

2. Sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes zooexpress.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, per tris dienas jo neapmoka.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.

6.2. Negalėdamas įvykdyti užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus, jei jau buvo atliktas atsiskaitymas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos zooexpress.lt internetinėje parduotuvėje nurodytos Eurais su PVM.

7.2. Pirkėjui apmokant už prekes bankiniu pavedimu, apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, po gauto užsakymo patvirtinimo el. paštu. 

7.3. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

7.4. Pirkėjui atsiskaitant siuntos pristatymo metu, klientas atsiskaito kurjeriui grynaisiais arba banko kortele.

8. Prekių pristatymas, pristatymo kaina, pristatymo terminai

8.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

8.2. Užsakymai kurių suma viršija 19 €, pristatomi nemokamai.

8.3. Užsakymams kurių suma mažesnė nei 19 €, taikomas 2,9 € (su PVM) pristatymo mokestis.

8.4. Prekės pristatomos per terminą nurodytą prie kiekvienos prekės, po užsakymo patvirtinimo. Atsiskaitant pavedimu, terminas skaičiuojamas nuo gauto apmokėjimo dienos.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų atsisakyti prekės, išskyrus CK 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinti prekę galima, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas su preke komplektuojamas dalis. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

9.2. Remiantis CK 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytomis išimtimis, šunų ar kačių maisto, kurių pakuotės pradarytos grąžinti negalima. Gyvūnų maistą su pradaryta pakuote grąžinti galima, tik tuo atveju, kai pakuočių viduje nustatomas nekokybiškas maistas.

9.3. Grąžintinos kokybiškos prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atlieka Pirkėjas. Prekių grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pirkėjas.

9.4. Grąžintinos nekokybiškos prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atlieka Pirkėjas. Prekių grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pardavėjas.

9.5. Prekių grąžinimas suderinamas telefonu +370 603 19669. Prekės grąžinamos į mūsų parduotuvę adresu Neringos g. 56, Kaunas, naudojantis kurjerio paslaugomis arba pirkėjui pristatant savarankiškai. Kurjerio iškvietimą atlieka Pardavėjas, prieš tai suderinęs laiką ir vietą su Pirkėju.

9.6. Pinigai už grąžintas prekes pervedami bankiniu pavedimu į pirkėjo sąskaitą. Pinigai už kokybiškas prekes grąžinami per 14 dienų. Pinigai už nekokybiškas prekes grąžinami per 1-2 darbo dienas, po grąžintinos prekės pristatymo.

9.7. Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė negrąžintina.

9.8. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas ir Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

9.9. Jei kurjerio pristatyta pakuotė transportavimo metu yra pažeista ir dėl to nukentėjo prekės kokybė, galite jos atsisakyti pristatymo metu, kurjeriui nurodę atsisakymo priežastį.

10. Atsakomybė

10.1. Žalos atveju, šalis pažeidusi įsipareigojimus kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. EGS platforma. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/ jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.